ГОРОГЛЀД

ГОРОГЛЀД, мн. няма, м. Сорт сладък пипер, със средно големи пиперки, най-често сплеснати от двете страни. И какво ли няма на този пазар! Едра загария, царевица,.., червен гороглед, от който очи не откъсваш. Н. Каралиева, Н, 60.

Списък на думите по буква