ГОРОЛО̀МЕЦ

ГОРОЛО̀МЕЦ, мн. ‑мци, м. 1. Човек, който изсича, унищожава горите; горолом. Такъв ми е занаятът сега. — Пазя гората от гороломци, наглеждам подрастите... Ст. Станчев, ПЯС, 36.

2. Диал. Гороломник.

Списък на думите по буква