ГОРОЛО̀МНО

ГОРОЛО̀МНО. Нареч. от гороломен; много силно. Тогава Столетов, наший генерал, / ревна гороломно: "Млади опълченци, / венчайте България с лаврови венци!" Ив. Вазов, Съч. I, 204.

Списък на думите по буква