ГОРОЦВЀТ

ГОРОЦВЀТ м. Название на някои горски или планински цветя — иглика, момина сълза, салеп и др. А тук дъхтеше на планински и горски цветя. Под храстите срамежливо поглеждаха медуники, някъде все още се жълтеше закъсняла иглика, другаде бяха нацъфтели къдрави гороцвети. Кр. Григоров, ПЧ, 78. Броят на излетниците, на почитателите на горските усои и дивите планински пасища, обраснали с мащерка, гороцвет, див карамфил и теменуги, растеше от година на година. НТМ, 1961, кн. 12, 10.

Списък на думите по буква