ГО̀РСКО

ГО̀РСКО-. Първа съставна част в сложни думи със значение: който е свързан с гората, горски, напр.: горскопромишлен, горсколиваден, горскодървесен и под.

Списък на думите по буква