ГОРСКОДЪРВЀСЕН

ГОРСКОДЪРВЀСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Който се отнася до горска дървесна растителност. Специалистите са идентифицирали над 40 вида горскодървесна и храстова растителност. ПЗ, 1981, кн. 10, 19. В практиката на нашето старо лесовъдство се е утвърдило едно първобитно схващане, че хвойната е плевел и трябва да се сече.., за да се даде простор на високоценните горскодървесни породи. Н. Хайтов, П, 33.

Списък на думите по буква