ГОРСКОСТОПА̀НСКИ

ГОРСКОСТОПА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е свързан с горско стопанство, който се извършва от горско стопанство. Горскостопанският комбинат извърши залесяване на големи участъци. ГД, 1979, бр. 16, 1. Изисква се .. правилно да се използва напоителната ситема за създаване на необходимите залесявания в територията на землището (за овощни градини, горскостопански залесявания). Т. Горанов и др., ПА, 359-360.

Списък на думите по буква