ГОРУНА̀ЧКА

ГОРУНА̀ЧКА ж. Диал. Право и високо горуново дърво за греда.

Списък на думите по буква