ГОРУ̀НЯ

ГОРУ̀НЯ ж. Диал. Горун. Кървавите следи водеха.. на юг от Николовите ниви, личеха добре при синура.. отиваха на изток към горунята, покрай която води староселският път. Р, 1927, бр. 242, 2.

Списък на думите по буква