ГОРУ̀ШКА

ГОРУ̀ШКА ж. Диал. Невестински наниз от мъниста и пари, който се носи закичен с единия си край за ухото, а с другия — за пояса.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква