ГОРЧЀНЕ

ГОРЧЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от горча. Болният усещаше непрекъснато горчене в устата си.

Списък на думите по буква