ГОРЧИВИНКА̀

ГОРЧИВИНКА̀ ж. Рядко. Умал. от горчивина. От малкото горчивинка той се безпокоеше. Ст. Младенов, БТР I, 457.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква