ГОРЯ̀НКА

ГОРЯ̀НКА ж. Диал. Жена, която живее в планинско селище; планинка. Жена му, умна и схватлива горянка, го нахокваше внимателно от време на време. Г. Караславов, Избр. съч. III, 238.

Списък на думите по буква