ГОСПОДАРА̀Т

ГОСПОДАРА̀Т, мн. няма, м. Истор. Владение като автономна област. Идеята за българска държава още по-подробно е мотивирана в така наречените "Желания на българската нация" от 16 декември 1876 г., изпратени до Цариградската конференция. Тук се пледира за автономия на Дунавския, Одрински, Солунски и Битолски вилает под името Български господарат. Отеч., 1980, кн. 5, 19.

Списък на думите по буква