ГОСПОДА̀РНИЧЕНЕ

ГОСПОДА̀РНИЧЕНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от господарнича.

Списък на думите по буква