ГОСПОДА̀РСКИ

ГОСПОДА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на господар. Разказваше за мъката и за тежкия труд на ония, които работеха господарската земя, а нямаха хляб да нахранят децата си. Св. Минков, ПК, 16. Тя от много време, още от малко момиче, беше в столицата. И много господарски къщи беше обиколила. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 3-4, 236. Приятно се живееше в това господарско жилище, отделено с висока тухлена стена от света на работниците. Д. Димов, Т, 311. Той намерил господарския син, който гонил в една ливада чуждите гъски. Л. Каравелов, Съч. V, 14.

2. Който е присъщ, свойствен на господар. — Нека да добият господарски нрави, обясняваше той, а не да се дивят и гушат пред хората. Ив. Вазов, Съч. XXII, 10. Между тия охранени, добре облечени господа, с уверени движения и с господарско държание той се видя търговче от втора ръка. Ем. Станев, ИК I-II, 502. Почти не съм разговаряла с това момче, но ми е много симпатично, въпреки господарското му държание .. — побързах да добавя. Н. Стефанова, ПД, 12. Рангела го блазнеше това господарско чувство на собственик, което изпитва всеки от неговата мяра по имот. Кр. Григоров, Н, 65.

ГОСПОДА̀РСКИ

ГОСПОДА̀РСКИ. Нареч. от прил. господарски. Обикн. в съчет.: По господарски. По същия начин като господар, като за господар. Иван Серафимов пиеше вкусно и набождаше господарски месото. В. Пламенов, ПА, 68. Князът беше по природа упорит човек,.., по господарски нападателен. А. Гуляшки, ЗВ, 66. — Как ще нощуваш там, в плевнята, студено е — каза момата и все тъй някак сърдито, господарски. Д. Талев, ЖС, 37. Колю заведе сина си да спи в другата стая,.., а Борис продължаваше да седи, разположен господарски в креслото, като даваше напътствията си към Ружа. К. Калчев, СТ, 176. Във воденицата, като роднина и доверено лице на Паламидовите, той [Патарока] ходеше важно, по господарски и към хората се отнасяше грубо и високомерно. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 279. Строена по господарски, с яки основи и зидове, с широки стаи, зимник и обширен таван, сега тя [къщата] се бе поразсъхнала. К. Константинов, СЧЗ, 157. Държи се господарски.

Списък на думите по буква