ГОСПОДА̀РСТВАНЕ

ГОСПОДА̀РСТВАНЕ и ГО?П?ДА̀?СТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от господарствам и от господарствувам. Османското господарстване свърши.

Списък на думите по буква