ГОСПОДАРУ̀ВАМ

ГОСПОДАРУ̀ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Господар съм на нещо, разпореждам се, властвам като господар; господарствам, господствам. Подир три дни получи от ръцете на щедрия си господар владетелския меч на Вавилония. Седна тракиецът на престола и господарува девет години време. А. Каралийчев, ТР, 77. Турците зеха целия Царевец. Хубаво се наместиха и сега господаруват, бащице. А. Каралийчев, В, 151. Докато си жив, ти ще господаруваш. Ние ще работим твоята земя като наша и ще делим наполовина. К. Петканов, ЗлЗ, 76. На умний слугувай, че на безумни не господарувай. Послов. П. Р. Славейков, БП I, 296.

Списък на думите по буква