ГОСПОДА̀РЩИНА

ГОСПОДА̀РЩИНА, мн. няма, ж. Истор. Задължения на крепостните селяни към феодала за получената от него земя. Ама все по-добре би било на душата ми да имах пълна житница и всеки ден чорбица в гърнето. Добре би било да нямаше дан и господарщина. М. Смилова, ДСВ, 171. Срещу получената земя селянинът бил задължен да носи безброй задължения. Той трябвало да оре, да сее,.. Освен това трябвало да строи и поправя замъка на феодала, оборите му,.. Най-малкото отклонение от тези задължения, наричани господарщина, бивало наказвано. Ист. VI кл, 16-17.

Списък на думите по буква