ГОСПО̀ДЕН

ГОСПО̀ДЕН, ‑дня, ‑дне, мн. ‑дни, прил. 1. Който е на господ, произхожда от господ; божи. — Чакай! — извика хаджи Василий .. — Как тъй всеки според своята воля? Ти калугер ли си, или не си? Каква друга воля може да има тука за теб освен волята господня? Ст. Дичев, ЗС I, 267. А баба Сребра ми рече: — Отче, прочети нещо от светите книги. Сетих се, та намерих господнята благословия над Авраама. А. Дончев, ВР, 128. Ще се превърне в прах цветущий Ка‑

менград! / Да бъде волята господня! Тя, която / над всичко бди, ще бди над нашето дело свято. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 226. Мойсей се възкачил на планината, та зел там от Бога две каменни плочи (скрижали), на които били написани тия десет заповеди господни. Д. Манчев, НН (превод), 35.

2. Който е характерен за господа; божи. Като живеех в Света гора, аз срещнах веднъж св. Максима Кавсокаливите и както ти мене, попитах го за същото: държи ли умна молитва и как познава блогадатта господня. Ст. Загорчинов, ДП, 219. Господня сила. Господня милост. Господня премъдрост.

3. Който е свързан с Господа и с християнската религия; Божи. Бъди стълб непоколебим на църквата господня, дръж чист, без плевели винограда, що Бог ти е поверил. Ив. Вазов, Съч. XIV, 11. — Мир вам, мир вам, простени бъдете! — тържествено се раздаваха из храма господен гласовете на тримата божи служители. Хр. Смирненски, Съч. III, 121. Той [владиката] уверяваше опечалените, че не било време за сълзи, а за хвалебствени песни, защото душата на божия раб оттук отивала направо в селенията господни. Ст. Дичев, ЗС I, 549. И не крадец, а ангел господен беше снел от него тоя мъченически венец. Й. Йовков, Ж 1945, 236.

Господня молитва. Книж. Молитвата "Отче наш". — Щото и да правим, братя, ориста ни е все една. Току да си седим мирни.. Насилят ли ви пък да влезете в църква, не се противете. Само четете мислено господнята молитва и после пост си наложете! Ст. Загорчинов, ДП, 459. Лето господне. Остар. Книж. Година (поредна, броена от рождението на Господ Исус Христос). Добре, ама къде 1852 лето господне .. на чичо ми Гандю дойде доста нанагорно, годината се случи лошава. П. Незнакомов, ЖВ, 4.

Списък на думите по буква