ГОСПОДЍН

ГОСПОДЍН, зват. ‑е, мн. господа̀, (пренебр.) ‑овци, м. 1. Обикн. пред фамилно име или пред название на професия, длъжност, чин — учтиво назоваване или обръщение към мъж у нас. Когато към четири часа следобед приятелите се изправиха пред двуетажната жълта сграда, вратата неочаквано се отвори и оттам излязоха калоферският даскал и синът му Христо. — Добър ден, господине учителю! Ст. Дичев, ЗС I, 324. Мадам Стаменова поглежда пак и към Виктор, първоначалното ѝ пренебрежение се сменя от очевиден почтителен интерес, тя като че ли съобразява нещо: — Господинът е приятел на Захари? Или се лъжа? — Не се лъжете. Др. Асенов, ТКНП, 108-109. Контът изпрати лодка с писмо и подаръци до господина началника на галерата "Свети апостол Павел". Д. Добревски, БИ, 31. Господин Минчев, заповядайте тук!Господин, посланик, моля да ме уведомите за случая. Книж. Удвоена употреба в обръщение за изразяване на почит към духовно лице. Царят си отиде. Митрополитът се заоглежда — къде се бави повиканият да се яви? .. И ето, като стъпваше тежко, навъсен и почти без лице,.., един силен като борец човек прекоси двора и дойде при митрополита.. — Твое високопреосвещенство, господине господине свети отче, да благослови Бог, брате! Д. Добревски, БИ, 289. Негово високопреосвещенство господин господин Неофит. Ст. Младенов, БТР I, 459. // Само зват. Гражданско обръщение към мъж. — Най-големият номер мъжки обувки са на долния рафт, господине.

2. Учтиво назоваване на мъж с градска външност, обикн. възрастен. В коридора във всички посоки тичащи хора,.., възпитани господа с меки обуща и димящи лули, всякакъв пъстър свят и всякакви възгласи на различни езици. Й. Радичков, В, 250-251. А Лука и Геро, Тенчо и Лазар сега вече са господа с фракове и цилиндри, нищо че отдолу са обути с дълги, при това цветни долни гащи. К. Странджев, ЖБ, 75. Рояци контешки облечени господиновци и накитени дами надвечер минават по широкия плочник край тютюнджийницата. Ив. Вазов, Съч. X, 122.

3. Назоваване, титулуване на учител или преподавател. Господинът по математика каза, че утре ще правим контролно.

4. Диал. Притежател на дом и имот; стопанин. Тебе пеем, станинине, / тебе славим, господине: / много здраве бог ти прати. П. П. Славейков, Съч. I, 117. Станинине, господине, / тебе пеем, чорбаджине! Дойдойме ти соа вечер, / соа вечер на вечеря. Нар. пес., СбНУ XXXVI, 23.

Списък на думите по буква