ГО̀СПОДКО

ГО̀СПОДКО зват. Диал. Умал. от господ; божичко; божке. Дано та вълци и кучета изедеха, господко. Нар. пес., СбНУ ХI, 163.

Списък на думите по буква