ГО̀СПОДСКИ

ГО̀СПОДСКИ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. Господен. Израелтяните празнуваха суботата по заповед божия .. А ние, християните, празнуваме господския ден, тоест неделния, за возпоменание на возрождението наше. А. Гранитски, ПР (превод), 123-124. Два ангела летяха, по престоли господски, / китки цвете китяха, / райски песни пеяха. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 240.

Господски празници. Диал. Религиозни празници в чест на Исус Христос (Рождество, Богоявление, Възкресение и др.). Тия светли господски празници, от Коледа до Ивановден са празниците на децата. Ив. Вазов, ИСМ, 30.

ГОСПО̀ДСКИ

ГОСПО̀ДСКИ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. Господарски (в 1 знач.). Им ставила [Митреица] господска вечера / и им сложи вино и ракия. / Ядет, пиет кралеи, банеи. Нар. пес., СбБрМ, 184. Малко е бисерево зърно, а се носи на господска шия. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 263.

Списък на думите по буква