ГОСПО̀ДСТВАМ

ГОСПО̀ДСТВАМ, ‑аш и ГО?ПО̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. 1. Обикн. с предл. над, в. Господар съм на нещо, разпореждам се, властвувам като господар; господарствам, господарствувам, господарувам. Върху високите плата.. някога римските стратези са градили укрепления.. Оттук те са господствували над долините, населени с роби — мизи и траки. З. Сребров, Избр. разк., 184. Дубровнишката флота е господствувала над Адриатическо море. Б. Пенев, НБВ, 17. Македония била управлявана от цар. Царската власт обаче била ограничена, защото местната родова аристокрация запазвала самостоятелността си и господствувала в планинските области. Ист.V кл, 1980, 156. Земя божия ширна и плодна — / само братски да я разделят. / А не както едни [народи] се овълчили / да господстват над целия свят. Н. Марангозов, НПС, 101.

2. Прен. Имам силно влияние, надмощие някъде или над някого или нещо. В тая безпросветна и тъмна маса слепият егоизъм господствува над всички чувства и всяка нова сила, всяко ограничение.. ги озлобява и гнети. Й. Йовков, Разк. III, 176. — Нашият народ сега бързо крачи напред,.., защото се ползува с голяма свобода, защото днес господствуват у нас либерални начала. Т. Влайков, Съч. III, 55.

Списък на думите по буква