ГОСПО̀ДСТВАНЕ

ГОСПО̀ДСТВАНЕ и ГО?ПО̀?СТВ?В??НЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от господствам и от господствувам.

Списък на думите по буква