ГОСПО̀ДСТВО

ГОСПО̀ДСТВО, мн. ‑а, ср. Книж. 1. Осъществяване на пълна политическа власт над някого или нещо; владичество. По-будните селски люде не можеха да търпят повече турското господство. Д. Талев, ПК, 450.

2. Пълно надмощие, превъзходство над някого или нещо. Нейното [на фирмата] господство бе признато и всички се съобразяваха с неоспоримата ѝ мощ и влияние. П. Спасов, ХлХ, 9. Вътрешната търговия се развивала бавно поради господството на натуралното стопанство и феодалната раздробеност на страната. Ист. VII кл, 42.

3. Религ. Само мн. Един от деветте ангелски чина, първият от втората триада в йерархичната подредба. В средата той [Захарий] изписа.. Светата тройца и около нея деветте ангелски чина..: най-напред архангелите,.., после се редеха господствата, власти, престоли. Вл. Свинтила, СЗЗ, 354.

4. Остар. В съчет. с притеж. местоим. му. Учтиво назоваване на високопоставено лице, негова милост. Разбирам, господството му иде от провинцията и всичко го омайва и той е във възхищение... Ив. Вазов, Съч. ХI, 187. — Господа — извика Паскал, — ето управа.. Идва господство му тук, отваря, като мя няма мене, насилствено вратата на къщата ми. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 40. — Кажете на господство му, че аз, който представлявам руското правителство на великия руски народ, нямам онова време да ги моля формално. НБ, 1876, бр. 37, 145.

Списък на думите по буква