ГО̀СПОДЬОВ

ГО̀СПОДЬОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. Господов. Ти да не помислиш, че аз не обичам да се постопля с някоя чаша хубаво винце? Ама .. не тук, брате,.., не под това господьово небе, не в тия миризливи поляни. Г. Караславов, Избр. съч. II, 164. Бяльо си паша думаше: / — Пашо льо, съди башийо, / фала да я господьова! Нар. пес., СбНУ ХLII, 15.

Господьова момичка. Диал. Насекомо калинка-малинка (Н. Геров, РБЯ). Господьови хамбари. Диал. Растение чашчица (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква