ГОСТЀНЕ

ГОСТЀНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от гостя2; гостуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква