ГО̀СТЕНКА

ГО̀СТЕНКА ж. Жена гост. Приятел от селото ни покани на обяд дома си, дето намерихме още много гости и гостенки от други села. Н. Попфилипов, РЛ, 58. Две жени от гостенките станаха да помагат на Полина. Разшетаха се и само за няколко мига софрата се изпълни с гозби и хляб. К. Петканов, П, 129. Самата домакиня.. се чувствуваше някак празнично и съвсем друга.. Посрещаше весела и щастлива гостенките, които се редеха една след друга. М. Грубешлиева, ПП, 26. Обр. При омъжените.. мъдростта е по-честа гостенка. Хр. Домозетов, ОР, 112.

Жълтата гостенка. Книж. Туберкулоза. Той [Смирненски] .. е лирично-нежен, когато трябва да изрази любовта си към жертвите на жълтата гостенка или бедните деца на улицата. В. Йосифов, Избр. тв I, 151. По лицата на мнозина от тях личеше, че жълтата гостенка отдавна ги е споходила и едва се държаха на краката си. ВН, 1959, бр. 2509, 2.

Списък на думите по буква