ГОСТЍЛНИЦА

ГОСТЍЛНИЦА ж. 1. Малък ресторант от по-долна категория. Обядвахме в гостилницата, която се намира тъкмо срещу църквата. К. Величков, ПССъч. III, 144. Петручио зави в една странична уличка. От двете ѝ страни бяха наредени малки и големи гостилници и ресторанти. Ал. Бабек, МЕ, 108. Той избягваше да минава редовно по едни и същи улици, но свърталищата му бяха все същите — две кръчми .. и гостилницата на хотел "Вардар", дето се хранеше често самият той и се срещаше с някои от людете, които отиваха там на чаша бира. Д. Талев, ГЧ, 304. Икономична гостилница. Вегетарианска гостилница.

2. Остар. Страноприемница, хан. Мислех да са повърна на станцията да преспя в някоя от гостилниците там. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 7. Намерих го в една гостилница, болен от една простуда през пътуването. Ив. Вазов, СбЦГМГ, 211. Хилми паша пристигна в Солун.. През стоението си в Солун той никак не излезе от гостилницата, гдето се бе спрял. Пряп., 1903, бр. 17, 3.

Списък на думите по буква