ГОСТИЛНИЧА̀Р

ГОСТИЛНИЧА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Съдържател на гостилница. — Тука съм работник, гостилничар, самичек режа лук и сипвам гозба на хората. Т. Влайков, Съч. II, 50. — Евтим обядва, плати си снощната вересия на гостилничаря и се върна в редакцията. О. Бояджиев, П, 107. — Мъчех се да завъртя някаква търговийка: и гостилничар бях, и в една кариера работих като надзирател, докато един ден реших, че и тая няма да я бъде. Г. Готев, ПШ, 79.

Списък на думите по буква