ГОСТИЛНИЧА̀РСТВО

ГОСТИЛНИЧА̀РСТВО, мн. няма, ср. Занятие на гостилничар. Дълго време той се занимаваше с гостилничарство.

Списък на думите по буква