ГОСТОЛЮ̀БЕЦ

ГОСТОЛЮ̀БЕЦ, мн. ‑бци, м. Остар. и диал. Гостолюбив, гостоприемен човек; гостоприемец, гостоприемник. Па що е право — право, и селяните го почитаха, имаха му икрама и го слушаха — думата му две не правеха. А пък какъв гостолюбец беше дядо Стоян! Прескочиш ли му прага, той се чуди как да те нагости, как да те посрещне. Хр. Максимов, ЗР, 9. Той бил человек богат и умен..; при това той бил голям гостолюбец според обичая на българите и на славените въобще. П. Р. Славейков, ПИ, 73. Що си беше Аврам гостолюбец, / али нема от сърце рождене! Нар. пес., СбНУ ХLIII, 469.

— Друга форма: гостелю̀бец.

Списък на думите по буква