ГОСТОЛЮ̀БСТВО

ГОСТОЛЮ̀БСТВО, мн. няма, ср. Остар. и диал. Гостолюбие; гостоприемство. И природное гостолюбство и гостоприемство доказват, че българи били в старост и са още до днес свободнаго духа человеци. Г. С. Раковски, П I, 133.

Списък на думите по буква