ГОСТОПРИЀМЕЦ

ГОСТОПРИЀМЕЦ, мн. ‑мци, м. Остар. Гостолюбец. — Той е злато човек, гостоприемец, когато му влезеш в къщата, не знае къде да те тури, как да те гощава. Т. Харманджиев, КВ, 620. Като българи, те бяха добри гостоприемци .. Обичаха те и гражданите, които често им дохождаха на гости. Ил. Блъсков, ДБ, 17.

— Други форми: гостоприѝмец, гостеприѐмец.

Списък на думите по буква