ГОСТОПРИЀМКА

ГОСТОПРИЀМКА ж. Остар. Гостоприемна жена; гостолюбка. Надвечер седнал в кътя край огъня на почитаемата гостоприемка, госпожа Осерай, и слушах разказа на доволно странни приключения. Ч, 1875, бр. 3, 142.

— Други форми: гостоприѝмка, гостеприѐмка.

Списък на думите по буква