ГОСТОПРИЀМНИЦА

ГОСТОПРИЀМНИЦА ж. Остар. Кръчма и гостилница с легла за пътници и обор за добитък; страноприемница. Скоро ловецът на мечки се отби от пътя и тръгна по просеката за една напусната гостоприемница. А. Дончев, СВС, 59. Воловете им [на бежанците] преживяха под сенките на аркадите в обществените гостоприемници. Ст. Загорчинов, ЛСС, 119. А на Ново село построи едно здание.., уж за гостоприемница, а всъщност то щеше да служи за свърталище на апостолите. З. Стоянов, ЗБВ I, 108.

— Други форми: гостеприѐмница, гостоприѝмница.

Списък на думите по буква