ГОСТОПРИЀМНО

ГОСТОПРИЀМНО. Нареч. от гостоприемен; гостолюбиво. — Ти пак ли дойде..- подсмихнаха се гостоприемно бригадирите. Ст. Даскалов, СД, 448. Фотина се изкачи по стъпалата и влезе в неголямо преддверие.., насреща гостоприемно се разтваряше широко дървена стълба за горния кат с изкусно изработени дървени парапети. Д. Талев, ГЧ, 236. Той приел гостоприемно по славянски посланиците. Ст. Ботьов, К (превод), 153.

— Други (остар.) форми: гостеприѐмно, гостеприѝмно.

Списък на думите по буква