ГОСТОПРИЀМНОСТ

ГОСТОПРИЀМНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от гостоприемен; гостоприемство, гостолюбие, гостолюбивост. В България ме посрещнаха с такава сърдечност и гостоприемност, които са от естество да "обезоръжат" и най-недоверчивия гост. ОФ, 1958, бр. 4314, 3.

Списък на думите по буква