ГОСТУ̀ВАНЕ

ГОСТУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гостувам. Най-сетне масата беше наредена и Гражев покани Вяра да се приближи.. — О! — плясна тя с ръце. — Какъв е тоя разкош? .. — По случай твоето гостуване. Ив. Мартинов, ДТ, 224. Ще ме излекува старият човек, казах си, само да не му стане много от моето гостуване. Л. Петков, ПЛ, 19. Как тъй не беше се сетил досега за онова гостуване на княза в село Осеня? И защо князът ще се спотайва. А. Гуляшки, ЗВ, 168. Предчувствуваше ли Ставри, че това беше едно от последните му гостувания в тоя дом? А. Гуляшки, ДМС, 71. Из Народната опера — от 28 февруари започват гостуванията на известния полски баритон Сигизмунд Залески, който напоследък е гастролирал с голям успех в Милано, Рим. Р, 1927, бр. 244, 4.

Списък на думите по буква