ГОСТЯ̀

ГОСТЯ̀1. Вж. гощавам.

ГОСТЯ̀

ГОСТЯ̀2, ‑иш, несв., непрех. Остар. Гостувам (в 1 знач.). Като сега си представям, отколкото мога да помня, този мой или майкин ми вуйчо е идвал и гостил у нас само три или четири пътя годишно. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 24. Печално ти мълчиш, дъбраво изголяла, / .. / и веч нито зефир, ни пиленце, ни песни, / у тебе не гостят — уве, и пак живееш! Ив. Вазов, Съч. II, 181-182.

Списък на думите по буква