ГОТВА̀РСТВО

ГОТВА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Умение да се приготвят ястия; кулинарно изкуство. — Какъв професор е той? — учуди се Бенко. — Професор е по кулинарното изкуство — отговори Манило, но като видя, че Бенко продължаваше все така учудено да гледа, добави: — С други думи по готварство. Ал. Бабек, МЕ, 136. Зехра казва, че курсовете по готварство.. ще ни научат да живеем по-хубаво. Н. Каралиева, Н, 172. На мене, хвали се старият, ми се отдава кулинарното изкуство .. Готварството бе,.., в затвора бях готвач. Сл. Македонски, ЕЗС, 95.

2. Учебна дисциплина в средно специално училище, в която се изучават принципите на готвене. — Младежите не се задържат.. А нашият отдел за подготовка на кадри води най-малко по пет дела всяка година с курсисти, които завършват специалността готварство, а не искат да постъпят на работа като готвачи. Отеч., 1978, кн. 2, 17.

Списък на думите по буква