ГОТВА̀Ч

ГОТВА̀Ч м. Човек, чието занятие е да готви, да приготвя ястия. Готвачът вдига капаците на горещите тенджери... каквато гозба ти хареса — от нея ще ти сипе. А. Каралийчев, ПГ, 207. В чифлика той беше готвач, той държеше лъжицата и хляба и затуй му направиха празника както трябва. Й. Йовков, АМГ, 7. Готвачът Марин, препасал мръсна бяла престилка, отнасяше на дъсчен поднос купичка чорба на мичмана, за да я пробва. Д. Добревски, БКН, 105.

Списък на думите по буква