ГОТВА̀ЧНИЦА

ГОТВА̀ЧНИЦА ж. Остар. Готварница. После това ние слязохме в ниските места да обиколим лагера на семействата, арсенала, готвачниците и пр. З. Стоянов, ЗБ II, 111. Беше склонил [управителят], че наместо да земаме обяда си от готвачницата на готвача на тъмниците, да ни се донася от готвачницата на подиконома. Др. Цанков, ТМ (превод), 179.

Списък на думите по буква