ГОТВА̀ШКИ

ГОТВА̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на готвач; готварски. Край готварниците шетат непрекъснато хора, главно късокраки якутки и готвачи с дългите си готвашки шапки. Й. Радичков, НД, 18.

2. Присъщ, свойствен на готвач; готварски. Сефалиев не за пръв път правеше опит да готви. Зойка познаваше тая негова готвашка мания, беше ѝ чудно само отгде той знае да готви розбив, нещо толкова сложно и мъчно всъщност! Д. Немиров, Д № 9, 48.

Списък на думите по буква