ГО̀ТВЕНЕ

ГО̀ТВЕНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от готвя1 и от готвя се. Някои от ахчийките вече са захванали да кълцат пресол и да режат лук. Започва се ново, още по-голямо готвене. Т. Влайков, Пр I, 232. Костадин трябваше да мие на чешмата опушеното менче и тигана, да търси мащерка и тригя за рибята чорба, за да угоди на тъста си, който цял се вдаде в готвенето. Ем. Станев, ИК III и IV, 409.

ГО̀ТВЕНЕ

ГО̀ТВЕНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от готвя2 и от готвя се. Но скоро той разбра, че Мунчо е виновният, а след подновя‑

ването на комитета той биде погълнат цял от голямото дело, готвенето на бунта. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 8. Свалянето на Батенберга, което ни изненада с внезапността си и за готвенето на което той нищо не знаеше, го смути много. Ив. Вазов, СбЦГМГ, 204.

Списък на думите по буква