ГО̀ТИНО

ГО̀ТИНО. Жарг. Нареч. от готин; много добре, много хубаво. Защо не идем двамка на една екскурзия по Средиземно море? Знаеш ли колко весело, колко готино ще прекараме? В. Нешков, П, 208. Тя винаги е облечена готино. △ — Сестра ти танцува много готино.

Списък на думите по буква