ГОТОВА̀НА

ГОТОВА̀НА ж. Разг. Пренебр. Готованка. И усети, че късането се смени с неудържими напъни, акушерката я стисна за носа. "Не дишай! Помагай и ти, помагай де, готована такава..." В. Андреев, ПР, 50.

Списък на думите по буква