ГОТОВА̀НЕЦ

ГОТОВА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. Разг. Пренебр. Готован. — Други да работят за тебе, а ти да лежиш. Умря то, няма тоз господ!.. Пияница! Готованец! Й. Йовков, Б, 70-71. Братята били големи готованци. Те ден и нощ спели във витите си легла, а сестра им ги хранела, както лежат. Ив. Планински, БС, 70. Българският работник е жив, весел и пъргав, а готованецът е намусен, ленив и волообразен. Л. Каравелов, Съч. IV, 136.

Списък на думите по буква