ГОТОВА̀НКА

ГОТОВА̀НКА ж. Разг. Пренебр. Жена, която не се труди и чака всичко да получава от другите наготово; готована. Жена му беше увила на ръката си плитчицата на Недка.. и хем дърпаше, хем викаше: — Готованка! Докога ще чакаш от мене?... Н. Каралиева, Н, 152. — Ставай ма, готованко! Докога ще се излежаваш? Я виж слънцето къде е! Кр. Кръстев, К, 21. И седнали като секи готованки до прозорците над пътя, гле‑

дали кой минува и заминува. Ил. Блъсков, ТСР, 8.

Списък на думите по буква